Danh mục sản phẩm

Dell Precision Workstations

(Tổng 14 sản phẩm)
-8%

Mã SP: 000530

Dell XPS 15 9500 Outlet Refurbished

Giá bán: 42.500.000 ₫ Giá khuyến mãi: 39.000.000 ₫
Còn hàng
-8%

Mã SP: 000529

Dell Precision 5530 Xeon E-2176

Giá bán: 31.000.000 ₫ Giá khuyến mãi: 28.500.000 ₫
Còn hàng
-10%

Mã SP: 000516

Dell Precision 5530 i7 Refurbished Full Box

Giá bán: 29.900.000 ₫ Giá khuyến mãi: 27.000.000 ₫
Còn hàng
-17%

Mã SP: 000508

Dell Precision 5520 i7 Refurbished Full Box

Giá bán: 26.500.000 ₫ Giá khuyến mãi: 22.000.000 ₫
Còn hàng
-8%

Mã SP: 000494

Laptop Dell Precision 7510 refurbished Full Box

Giá bán: 19.500.000 ₫ Giá khuyến mãi: 18.000.000 ₫
Còn hàng
-10%

Mã SP: 000085

Dell Precision 7520 màn cảm ứng mới 99%

Giá bán: 24.500.000 ₫ Giá khuyến mãi: 22.000.000 ₫
Còn hàng
-12%

Mã SP: 000008

Dell Precision 7530

Giá bán: 38.000.000 ₫ Giá khuyến mãi: 33.500.000 ₫
Còn hàng
-13%

Mã SP: 000017

Dell Precision M4800

Giá bán: 15.000.000 ₫ Giá khuyến mãi: 13.000.000 ₫
Còn hàng
-10%

Mã SP: 000016

Dell Precision 5540

Giá bán: 35.500.000 ₫ Giá khuyến mãi: 32.000.000 ₫
Còn hàng
-11%

Mã SP: 000015

Dell Precision 5530 i7

Giá bán: 28.500.000 ₫ Giá khuyến mãi: 25.500.000 ₫
Còn hàng
-13%

Mã SP: 000014

Dell Precision 5520

Giá bán: 23.000.000 ₫ Giá khuyến mãi: 20.000.000 ₫
Còn hàng
-12%

Mã SP: 000013

Dell Precision 5510

Giá bán: 20.500.000 ₫ Giá khuyến mãi: 18.000.000 ₫
Còn hàng
-10%

Mã SP: 000012

Dell Precision 7520

Giá bán: 21.000.000 ₫ Giá khuyến mãi: 19.000.000 ₫
Còn hàng
-18%

Mã SP: 000011

Dell Precision 7510

Giá bán: 20.000.000 ₫ Giá khuyến mãi: 16.500.000 ₫
Còn hàng

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng